Mijn naam is Ciska Verweij.

In 2005 heb ik de opleiding tot logopedist aan de Hogeschool Rotterdam afgerond. Ik heb daarna ervaring opgedaan in een all-round praktijk in Vlaardingen. Daarnaaast ben ik gestart met mijn eigen all-round logopediepraktijk in Dussen en Hank.
Zoals de term ‘all-round’ al doet vermoeden, worden in mijn pratijk zowel kinderen als volwassenen met uiteenlopende logopedische problemen behandeld. Op deze website vindt u uitleg over de stoornissen die door een logopedist behandeld kunnen worden.

Als klein kind had ik al veel plezier in zingen en acteren. Ik deed dan ook altijd graag mee aan de musicals op school en later als student heb ik in diverse coverbands gezongen. Inmiddels zing ik in de coverband FoulPlay Committed.
Als logopedist heb ik mijn passie voor zingen ingezet voor mijn specialisatie stem. Ik behandel zowel de alledaagse stemgebruikers als de professionele stemgebruikers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan leerkrachten, acteurs, zangers (amateur of professioneel), fitnessinstructeurs, zakenmensen.
Verder ben ik gespecialiseerd in het behandelen van afwijkend mondgedrag en slikproblemen met behulp van oro-myofunctionele therapie (OMFT). Dit is een oefentherapie die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht van de spieren in en om de mond. En in september 2017 heb ik de cursus PROMPT gevolgd. Een waardevolle toevoeging voor de articulatietherapie!

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) waar ik actief ben geweest als lid van de ledenraad en als redactielid van het vakblad van deze vereniging. Ook ben ik ingeschreven in het  Kwaliteitsregister Paramedici.